Lưu trữ Danh mục: Nhiệt trị liệu

Bài 8+9+10: Năng lượng bức xạ – Bức xạ điện từ – Tần số và bước sóng

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được chương 2 ( gồm 4 bài, link [...]

Bài 12: Ứng dụng phổ điện từ trong điều trị

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được chương 2 ( gồm 4 bài, link [...]

Bài 61: Nhiệt trị liệu

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được chương 9 ( gồm 6 bài, link [...]

Bài 60: Lạnh trị liệu

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được chương 9 ( gồm 6 bài, link [...]

Bài 49 + 50: Nhiệt trị liệu

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được chương 7 ( gồm 10 bài, link [...]

Bài 48: Lạnh trị liệu

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được chương 7 ( gồm 10 bài, link [...]

Bài 46: Cách dùng các mô thức nhiệt bề mặt

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được chương 7 ( gồm 10 bài, link [...]

Bài 34: Hướng dẫn sử dụng an toàn thấu nhiệt cao tần

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được chương 5 ( gồm 4 bài, link [...]

Bài 32: Thận trọng trong thấu nhiệt cao tần

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được chương 5 ( gồm 4 bài, link [...]

Bài 31: Ứng dụng thấu nhiệt cao tần trong lâm sàng

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được chương 5 ( gồm 4 bài, link [...]

Nhắn Zalo
Gọi ngay