Lưu trữ Danh mục: Kiến thức vật lý trị liệu

Bài 7: Kiểm soát và điều trị đau

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được chương 1 ( gồm 3 bài, link [...]

Bài 11: Qui luật tác dụng của bức xạ điện từ

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được chương 2 ( gồm 4 bài, link [...]

Bài 5: Phân loại đau

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được chương 1 ( gồm 3 bài, link [...]

Bài 6: Lượng giá đau

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được chương 1 ( gồm 3 bài, link [...]

Bài 7: ( Tiếp theo ) – Phương pháp vật lý trị liệu

2. Vật lý trị liệu – Phương pháp vật lý trị liệu Nhiều phương pháp [...]

Bài 2: Vật lý trị liệu trong điều trị chấn thương

Để mở đầu cho chuỗi bài viết các bài viết xoay quanh kiến thức về [...]

Bài 4: Định nghĩa và cơ chế đau

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được chương 1 ( gồm 3 bài, link [...]

Bài 3: Chỉ định và chống chỉ định của vật lý trị liệu

Để mở đầu cho chuỗi bài viết các bài viết xoay quanh kiến thức về [...]

Bài 1: Quá trình lành vết thương

Để mở đầu cho chuỗi bài viết các bài viết xoay quanh kiến thức về [...]

Kiến thức vật lý trị liệu

Hiện nay các loại thiết bị điều trị vật lý trị liệu – phục hồi [...]

Nhắn Zalo
Gọi ngay