Hiển thị 1–12 của 17 kết quả

Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy điện phân thuốc – kích thích cơ HMS

Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy điện trị liệu đa năng HMS (Loại 1)

Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy điện trị liệu HMS (Loại 3)

Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy điện xung cầm tay Ý

Điện xung kết hợp siêu âm

Máy điện xung kết hợp siêu âm UT2

Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy điện xung TENS 3000

Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy điện xung TENS 7000

Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy Điện Xung Trị Liệu BTL

Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy điện xung trị liệu Enraf

Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy điện xung trị liệu HMS (Loại 2)

Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy kích thích cơ do tổn thương thần kinh ngoại biên

Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy kích thích thần kinh cơ EMS 7500