Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy điện phân thuốc – kích thích cơ MS-10

Giá: Liên hệ 090.282.3651

Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy điện trị liệu đa năng HMS (Loại 1)

Giá: Liên hệ 090.282.3651

Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy điện trị liệu HMS (Loại 3)

Giá: Liên hệ 090.282.3651

Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy điện xung Ấn Độ

Giá: Liên hệ 090.282.3651

Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy điện xung cầm tay Ý

Giá: Liên hệ 090.282.3651

Điện xung kết hợp siêu âm

Máy điện xung kết hợp siêu âm UT2

Giá: Liên hệ 090.282.3651

Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy điện xung kích thích thần kinh cơ TS3

Giá: Liên hệ 090.282.3651

Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy điện xung TENS 3000

Giá: Liên hệ 090.282.3651

Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy điện xung TENS 7000

Giá: Liên hệ 090.282.3651

Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy Điện Xung Trị Liệu BTL

Giá: Liên hệ 090.282.3651

Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy điện xung trị liệu Enraf

Giá: Liên hệ 090.282.3651

Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy điện xung trị liệu HMS (Loại 2)

Giá: Liên hệ 090.282.3651
Nhắn Zalo
Gọi ngay
Nhắn Facebook
Liên hệ