1. Thời gian thực hiện, tiếp nhận và xử lý khiếu nại:

  • Thời gian khách hàng gửi khiếu nại: Trong vòng 48h kể từ khi nhận hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.
  • Cách thức gửi thông tin: Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với bạn nhân viên sale tư vấn và chốt đơn sale cho quý khách. 

Quý khách cung cấp thông tin chính xác là cơ sở để chúng tôi hỗ trợ Quý khách nhanh chóng được giải quyết vấn đề.

  • Hình thức liên lạc: Bạn sale sẽ trao đổi với Quý khách thông qua điện thoại hoặc trao đổi trực tiếp nếu trong điều kiện cho phép.
  • Thời gian chúng tôi tiếp nhận và xử lý khiếu nại: Khiếu nại của Quý khách sẽ được phản hồi trong vòng 1 ngày nếu khiếu nại của Quý khách liên quan tới các sản phẩm của công ty.
  • Nếu khiếu nại của Quý khách liên quan tới nhà cung cấp, phản hồi của chúng tôi sẽ gửi tới Quý khách trong vòng 3-4 ngày phụ thuộc vào sự hợp tác của nhà cung cấp.
  • Thời gian xử lý khiếu nại dịch vụ phụ thuộc vào các yếu tố sau:

–  Đối với các khiếu nại cần xác nhận thông tin hoặc làm việc với bên thứ ba gồm (nhà cung cấp, đơn vị vận chuyển…): Công ty sẽ phải làm việc với các đơn vị này để có thông tin chính xác và tiến hành xử lý khiếu nại.

 – Đối với các khiếu nại phát sinh từ lỗi dịch vụ của chính Công Ty, chúng tôi sẽ xử lý trong vòng 03 ngày trong trường hợp không bị gián đoạn trong quá trình trao đổi & liên lạc với Quý khách về các phương án xử lý. 

– Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng sản phẩm của công ty.