Máy từ trường Việt Nam

Để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi báo giá cho bạn ngay: 


    • Hãng sản xuất: Viện Vật Lý Y Sinh Học  
    • Xuất xứ: Việt Nam