Hệ thống điều chỉnh dáng đi cơ bản GTS

Để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi báo giá cho bạn ngay: 


    • Sử dụng cho việc tập đi bộ thẳng
    • Đảm bảo cho sự an toàn của bệnh nhân
    • Có thể di chuyển, thay đổi vị trí sau khi đã lắp đặt
    • Không cần không gian rộng
    • Thời gian lắp đặt nhanh chóng