Máy laser châm

Để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi báo giá cho bạn ngay: 


    • Phù hợp với kỹ thuật châm y học cổ truyền
    • Có 10 kênh độc lập, do đó có thể điều trị cùng lúc nhiều huyệt khác nhau
    • Có khả năng điều trị các huyệt nằm sâu bên trong cơ thể.
    • Hệ thống đếm thời gian điều trị tự động, tự động ngắt nguồn phát laser khi hết thời gian
    Mã: Laser Châm Danh mục: Từ khóa: