Máy điều trị bằng sóng siêu âm HMS (loại 2)

Để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi báo giá cho bạn ngay: 


    • Siêu âm liên tục và xung
    • Tần số: 1Mhz 
    • Nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ giúp dễ dàng vận chuyển 
    • Chế độ điều trị: Xung và Liên tục
    • Cường độ: 0,1 – 3 W/cm2