Máy điện xung & siêu âm kết hợp Hà Lan Enraf

Để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi báo giá cho bạn ngay: 


    • Là thiết bị đứng đầu trong dòng sản phẩm 4-series.
    • Một thiết bị hoàn chỉnh cho phép người dùng thực hiện cả siêu âm trị liệu, điện trị liệu và liệu pháp kết hợp.
    • SIÊU ÂM TRỊ LIỆU: Có 2 kênh điều trị với 25 Phác đồ điều trị gợi ý sẵn
    • ĐIỆN TRỊ LIỆU: 2 kênh điều trị và 25 Phác đồ điều trị được gợi ý sẵn
    • LIỆU PHÁP KẾT HỢP: 2 phác đồ điều trị gợi ý sẵn có, đã được kiểm nghiệm thực tế