Máy điện xung & siêu âm kết hợp Hà Lan Enraf

Để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi báo giá cho bạn ngay: 


  SIÊU ÂM TRỊ LIỆU
    – Tần số siêu âm: 1 và 3 MHz
    – Sóng siêu âm: liên tục và xung
    – Số kênh điều trị: 02
    – Phác đồ điều trị gợi ý sẵn có: 25 phác đồ
    – Các vị trí bộ nhớ có thể lập trình thêm: 1000+
  ĐIỆN TRỊ LIỆU
    – Số kênh điều trị: 02 kênh độc lập hoàn toàn
    – Loại dòng điện: 26 (mỗi kênh) với nhiều biến thể dòng khác nhau
    – Phác đồ điều trị gợi ý sẵn có: 42 phác đồ