Lưu trữ thẻ: thấu nhiệt sóng ngắn

Bài 32: Thận trọng trong thấu nhiệt cao tần

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được chương 5 ( gồm 4 bài, link [...]

Bài 31: Ứng dụng thấu nhiệt cao tần trong lâm sàng

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được chương 5 ( gồm 4 bài, link [...]

Bài 29: Thiết bị sóng ngắn và kỹ thuật điều trị

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được chương 5 ( gồm 4 bài, link [...]

Bài 28: Phản ứng sinh lý đối với thấu nhiệt

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được chương 5 ( gồm 4 bài, link [...]

Nhắn Zalo
Gọi ngay
Nhắn Facebook
Yêu cầu tư vấn