Lưu trữ thẻ: tần số và bước sóng

Bài 16: Lựa chọn tham số kích thích và qui trình ứng dụng

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được chương 3 ( gồm 6 bài, link [...]

Bài 13: Phổ âm thanh và siêu âm

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được chương 2 ( gồm 4 bài, link [...]

Bài 8+9+10: Năng lượng bức xạ – Bức xạ điện từ – Tần số và bước sóng

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được chương 2 ( gồm 4 bài, link [...]

Bài 30: Thấu nhiệt vi sóng

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được chương 5 ( gồm 4 bài, link [...]

Nhắn Zalo
Gọi ngay
Nhắn Facebook
Yêu cầu tư vấn