Tag Archives: Thấu nhiệt cao tần

Bài 13: Phổ âm thanh và siêu âm

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được chương 2 ( gồm 4 bài, link [...]

Bài 12: Ứng dụng phổ điện từ trong điều trị

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được chương 2 ( gồm 4 bài, link [...]

Bài 34: Hướng dẫn sử dụng an toàn thấu nhiệt cao tần

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được chương 5 ( gồm 4 bài, link [...]

Bài 31: Ứng dụng thấu nhiệt cao tần trong lâm sàng

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được chương 5 ( gồm 4 bài, link [...]

Bài 28: Phản ứng sinh lý đối với thấu nhiệt

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được chương 5 ( gồm 4 bài, link [...]

Nhắn Zalo
Gọi ngay
Nhắn Facebook
Liên hệ