Lưu trữ thẻ: Cơ sở lý thuyết

Bài 62: Siêu âm điều trị

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được chương 9 ( gồm 6 bài, link [...]

Bài 59: Ion di

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được chương 9 ( gồm 6 bài, link [...]

Bài 58: Kích thích điện trị liệu

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được chương 8 ( gồm 6 bài, link [...]

Nhắn Zalo
Gọi ngay
Nhắn Facebook
Liên hệ