Hiển thị tất cả 7 kết quả

Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy điện trị liệu đa năng HMS (Loại 1)

Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy điện xung cầm tay Ý

Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy Điện Xung Trị Liệu BTL

Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy kích thích thần kinh cơ TS3

Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy kích thích thần kinh cơ TS4

Điện xung kết hợp siêu âm

Máy Siêu Âm Kết Hợp Điện Xung BTL