Hiển thị tất cả 4 kết quả

Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy điện trị liệu đa năng HMS (Loại 1)

Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy điện xung cầm tay Ý

Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy kích thích thần kinh cơ EMS 7500

Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy kích thích thần kinh cơ TS3