Hiển thị tất cả 5 kết quả

Điện xung kết hợp siêu âm

Máy điện xung kết hợp siêu âm UT2

Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy điện xung TENS 3000

Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy điện xung TENS 7000

Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy điện xung trị liệu Enraf

Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy kích thích thần kinh cơ TS3