Hiển thị tất cả 4 kết quả

Điện xung kết hợp siêu âm

Máy điện xung kết hợp siêu âm UT2

Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy kích thích thần kinh cơ EMS 7500

Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy kích thích thần kinh cơ SC

Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy kích thích thần kinh cơ TS4