Máy siêu âm trị liệu Enraf (Loại 2)

Để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi báo giá cho bạn ngay: 


  • Tần số sóng siêu âm: 1 và 3 MHz
  • Sóng siêu âm: liên tục và xung
  • Thiết bị: 24 x 32 x 12 cm
  • Số lượng đầu phát siêu âm: 1
  • Tiết diện mặt đầu phát siêu âm lớn: 5 cm2
  • 25 phác đồ điều trị gợi ý sẵn có, đã được kiểm nghiệm dựa trên thực tế