Hiển thị tất cả 9 kết quả

Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy điện xung cầm tay Ý

Điện xung kết hợp siêu âm

Máy điện xung kết hợp siêu âm UT2

Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy Điện Xung Trị Liệu BTL

Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy điện xung trị liệu Enraf

Máy kéo giãn cột sống cổ lưng

Máy kéo cột sống cổ lưng tự động HMS loại 2

Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy kích thích thần kinh cơ EMS 7500

Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy kích thích thần kinh cơ SC

Máy Điện Xung & Kích Thích thần kinh cơ

Máy kích thích thần kinh cơ TS2