Tag Archives: xung thần kinh

Bài 4: Định nghĩa và cơ chế đau

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được chương 1 ( gồm 3 bài, link [...]

Bài 23: Sự phổ dụng của kích thích điện

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được chương 3 ( gồm 6 bài, link [...]

Nhắn Zalo
Gọi ngay
Nhắn Facebook
Liên hệ