Tag Archives: Tác dụng ion của dòng điện

Bài 15: Tác dụng của dòng điện

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được chương 3 ( gồm 6 bài, link [...]

Bài 25: Thiết bị và kỹ thuật điều trị

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được chương 4 ( gồm 10 bài, link [...]

Bài 24: Cơ chế vận chuyển ion

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được chương 4 ( gồm 10 bài, link [...]

Nhắn Zalo
Gọi ngay
Nhắn Facebook
Liên hệ