Tag Archives: Cường độ

Bài 16: Lựa chọn tham số kích thích và qui trình ứng dụng

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được chương 3 ( gồm 6 bài, link [...]

Bài 29: Thiết bị sóng ngắn và kỹ thuật điều trị

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được chương 5 ( gồm 4 bài, link [...]

Bài 23: Sự phổ dụng của kích thích điện

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được chương 3 ( gồm 6 bài, link [...]

Nhắn Zalo
Gọi ngay
Nhắn Facebook
Liên hệ